Fundacja

Celami Fundacji są:


1. Finansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzinnych uboższych
2. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym
3. Szeroko pojęta działalność edukacyjna w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży
4. Opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie autorskich programów wypoczynku dla dzieci i młodzieży
5. Szerzenie idei wolontariatu
6. Promowanie zdrowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
7. Organizacja konferencji mających na celu uświadamianie wartości zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
8. Świadczenie pomocy osobom potrzebującym
9. Świadczenie usług organizacyjno-prawnych na rzecz wszystkich, którzy zgłaszają potrzebę niesienia pomocy dzieciom najbardziej dotkniętym patologią społeczną i złą sytuacją materialną.


Fundacja "Świat Jest Mały"
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6A/17, 32-020 Wieliczka
KRS: 0000628265
REGON: 364961520
NIP: 6832090703

Dokumenty do pobrania


Statut Fundacji Świat Jest Mały

KRS Fundacji Świat Jest Mały

Otrzymuj na bieżąco najlepsze oferty: